Kallelse till extrastämma för Svenska Grillfrämjandet Ekonomiska Förening 2023-05-08

 

Kallelse till extrastämma för Svenska Grillfrämjandet Ekonomiska Förening 2023-05-08

 

SBQA inbjuder härmed till en extrastämma som kommer genomföras 2023-05-08 kl. 20.00 via Zoom.

Anmälan till extrastämman görs via mail till henrik.gullberg@sbqa.nu.

Efter inkommen anmälan bekräftas detta i ett mail med bifogad dagordning för extrastämman samt en länk till mötet.

Observera att medlemslag har en rösträtt per lag, i övrigt är det bara medlemmar som har rösträtt.

Förtydligande endast medlemmar som hade rösträtt vid tidigare ordinarie årsmöte har rösträtt.

Väl mött.

Styrelsen SBQA