Kallelse till årsmöte 2/3- 2024

 

Kallelse till årsmöte för WBQA Sweden.

Mötet kommer hållas i Växjö den 2/3 kl 14:00 hos

Växjö citysamverkan, Nygatan 19A , 352 31 Växjö.

Det går även att delta via länk på Teams.

Vid årsmötet hålls val till styrelse mm. För att ha rösträtt krävs medlemskap i WBQA Sweden för innevarande år som vi avhandlar.

För att få årsmöteshandlingar, valberedningens förslag till styrelse och anmäla sig till årsmötet maila Henrik Gullberg på Henrik.gullberg@wbqasweden.se

Motioner till årsstämman skall vara inlämnade senast den 17/2 och då mailade till

Henrik.gullberg@wbqasweden.se